The Future Workforce: Enhancing Employer Brands through Upskilling
4 OCTOMBRIE 2024  Hotel JW Marriott Bucuresti
INSCRIE-TE ACUM

Regulament concurs Up Romania

REGULAMENTUL CONCURSULUI

”1 an gratuit în platforma MultiBeneficii”

Art. 1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

  • Organizatorul concursului ”1 an gratuit în platforma MultiBeneficii, denumit în continuare ”Concursul”este societatea UP ROMÂNIA S.R.L., o societate cu răspundere limitată, având sediul social în București, Calea Șerban Vodă nr. 206, cladirea U-Center, Building A, etaj 8, sector 4, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6468/25.07.2002, având cod de înregistrare fiscală RO 14774435, reprezentată în mod legal de Elena Pap,  în calitate de .Director General, denumită în cele ce urmează „UP ROMANIA„.
  • Concursul se desfășoară cu sprijinul societății EVENSYS CONSULT S.R.L., cu sediul social în București,  Str. Calea Floreasca, nr. 165, biroul 6.10, cladirea Centrul The One, etaj 6, sectorul 1, înmatriculată la Oficiului Registrului Comerțului cu nr. J40/3885/2006, cod unic de înregistrare 18459449, denumit în continuare Partener.

Art. 2 DURATA CONCURSULUI ȘI MODALITATEA DE DESFĂȘURARE

  • Etapa de înscriere la Concurs va avea loc în cadrul evenimentului din data de 29 septembrie 2022 organizat de Partener la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, situat în București, Calea 13 Septembrie nr.90, sector 5, sub denumirea ”Employer Branding Conference (numit în continuare ”Evenimentul”). Persoanele prezente la Eveniment au posibilitatea să se înscrie la Concurs prin completarea formularului pus la dispoziție de UP ROMANIA în incinta încăperii, în zona punctului de inregistrare, fiind puse la dispozitie de catre organizatorii evenimentului 
  • Tragerea la sorți a câștigătorilor va avea loc în data de 07.10.2022, conform procedurii prevăzute la art. 4 din regulament.

Art. 3 MECANISMUL CONCURSULUI ȘI DREPTUL LA PARTICIPARE 

(1) Concursul se adresează tuturor participanților persoane fizice prezenți în locația Evenimentului și la data desfășurării acestuia, aflați la Eveniment ca reprezentanți ai unor companii sau alte entități juridice. 

(2) Pentru a putea participa la Concurs, este necesar ca persoanele respective să completeze formularul pus la dispoziție de UP ROMANIA conform indicațiilor din formular și să îl depună în urna special amenajată de UP ROMANIA în locația Evenimentului, devenind astfel Participanți la Concurs. 

(3) La acest Concurs nu au dreptul să participe angajați ai UP ROMANIA și ai Partenerului.

(4) UP ROMANIA își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la Concurs și descalificarea automată a persoanelor care încearcă să fraudeze.

Art. 4 PREMIILE CONCURSULUI. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

(1) UP ROMANIA oferă câștigatorilor un număr de 5 (cinci) premii, respectiv 1 (un) premiu/câștigător, constând într-o prezentare cu titlu gratuit a platformei Up Multibeneficii deținute de UP ROMANIA, incluzând și o ofertă de acces gratuit la platformă pentru angajatorul Participantului câștigător pe o perioadă de 1 an. Prezentarea platformei va fi făcută de echipa UP ROMANIA în modalitatea aleasă de câștigător (online/la locația indicată de acesta).

(2) Stabilirea câștigătorilor premiilor va avea loc prin tragere la sorți din urna, efectuată în prezenta unei comisii, formată din 3 (trei) reprezentanți ai UP ROMANIA, dintre care un consilier juridic. Tragerea la sorți va avea loc la sediul UP ROMANIA, la data de 07.10.2022.

(3) Se vor extrage 5 (cinci) câștigători și 5 (cinci) rezerve. Ulterior extragerii câștigătorilor Concursului, comisia din cadrul UP ROMANIA va proceda la validarea câștigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului regulament.

(4) Participanții care au fost desemnați câștigători ai premiilor în urma extragerii vor fi contactați telefonic, la numărul de telefon declarat la înscriere, în maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data extragerii. Comisia va efectua maximum 3 (trei) apeluri de înștiințare în intervalul orar 08:30-17:30 de luni până vineriÎn cazul în care Participantul nu a putut fi contactat (respectiv numărul de telefon utilizat de Participant nu se poate apela sau nu s-a primit niciun răspuns la apelul telefonic), după cele 2 (două) zile, UP ROMANIA va contacta Participanții desemnați ca rezerve, în ordinea extragerii. Procedura de validare a rezervelor este aceeași ca în cazul potențialilor câștigători extrași.

(5) Desemnarea unui Participant drept câștigător în cadrul Concursului nu creează nicio obligație a acestuia în sensul de acceptare ulterioară a premiului sau de accesare de către angajatorul Participantului a ofertei aferente premiului.

(6) Procedura de validare a rezervelor prevăzută la alineatul (4) se folosește și în situația în care un Participant desemnat câștigător la extragere nu dorește să beneficieze de premiu, aducând la cunoștința UP ROMANIA acest lucru, în cadrul apelului telefonic prin care a fost înștiințat că este căștigător sau printr-un apel telefonic ulterior la numărul de telefon 0730 760 748 ori pe e-mail, la adresa upromania.strategiemarketing@groupechequedejeuner.onmicrosoft.com , până cel târziu la data de 1 noiembrie 2022. 

Art. 8 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • Pentru înscrierea Participanților, vom prelucra următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, funcție și angajator, număr de telefon și adresă de e-mail, pe baza interesului nostru legitim de a comunica cu aceștia și de a promova soluția Up MultiBeneficii dezvoltată de Organizator. Organizatorul va transmite pe e-mail, către toți Participanții, prezentarea Up MultiBeneficii. Ulterior, Organizatorul va contacta telefonic toți Participanții pentru a le transmite că au fost desemnați Câștigători, sau, după caz, pentru a iniția colaborarea comercială cu aceștia.
  • Organizatorii vor păstra datele cu caracter personal în condiții de siguranță, pentru o perioadă de maximum 3 ani sau, după caz, atunci când se stabilește o relație de business, pentru o perioadă de maximum 5 ani de la încetarea acesteia.
  • Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (ii) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (iii) dreptul de a obține restricționarea prelucrării; (iv) dreptul la portabilitatea datelor; (v) dreptul de vă opune prelucrării (atunci când prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim al operatorului). De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat, ceea ce are ca efect încetarea oricărei prelucrări a datelor dvs., fără însă a afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate anterior.
  • Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriţi să ne adresaţi orice solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la sediul Up România (menționat mai sus), telefonic, la numărul 021.402.82.23 sau să transmiteți o solicitare către DPO-ul Up România, utilizând următoarea adresă de e-mail: gdpr.upromania@upromania.ro. Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP.

Art. 9 LITIGII

(1) Prin participarea la Concurs, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București. 

 Art. 10 CONTESTAȚII 

(1) Cererea scrisă a Participanților la Concurs în vederea sesizării UP ROMANIA cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie transmisă prin curier/poștă, cu confirmare de primire, la sediul UP ROMÂNIA, sau pe e-mail, la adresa upromania.strategiemarketing@groupechequedejeuner.onmicrosoft.com, în termen de maxim 7 zile lucratoare de la data publicării denumirii câștigătorilor pe site-ul Up Romania la adresa: www.upromania.ro/castigatori_employerbrandingconference Orice sesizare în acest sens, depusă după trecerea termenului de mai sus, nu va mai fi luată în considerare. 

Art. 11 ALTE REGLEMENTĂRI 

(1) Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la sediul UP ROMANIA menționat la art.1, și se regăsește și pe website-ul UP ROMANIA, la adresa www.upromania.ro/fisiere/regulamentconcurs-employerbrandingconference.pdf începând cu data de 29.09.2022. De asemenea, regulamentul va fi disponibil în format tipărit și gratuit și în cadrul Evenimentului, putând fi solicitat reprezentanților UP ROMANIA si ai organizatorului evenimentului aflați în locație.

(2) Participanții pot solicita informații cu privire la Concurs la adresa de email: upromania.strategiemarketing@groupechequedejeuner.onmicrosoft.com.

Employer Branding Conference aduce o serie de avantaje partenerilor, contribuind la pozitionarea brandului, determinand asocierea acestuia cu specificul evenimentului si oferind oportunitatea de a interactiona direct cu persoane importante pentru companie.

Organizer

Founding partner

Partners

Supported by
  • Hosting by Host-Age.ro
Media Partners